Dohled serverů

V případě, že server není pravidelně pod kontrolou, existuje nenulové riziko výpadku služeb serveru, kterým by se dalo předejít. Tomu zabráníte pravidelnou kontrolou, tzv. profylaxí, kterou poskytují naši specialisté.

Cílem této služby je poskytnout zákazníkovi jistotu, že jeho server (vlastní nebo v pronájmu) bude stabilně zastávat role, které jsou mu určeny. Za paušální poplatek získáte jistotu, že neočekávaný výpadek služeb neohrozí plynulost chodu vaší firmy. Zároveň budete informováni o případných rizicích spojených s provozem serveru, jakmile při kontorle objevíme něco, co neodpovídá standarnímu chování serveru.

Naší kontrolu zaměřujeme i na bezpečnost serveru a tak snižujete riziko případných útoků ze strany hackerských skupin nebo úniku privátních dat.

Podle domluveného schématu kontrol (minimálně jednou měsíčně) obdržíte celkovou zprávu ohledně provedených kontrol

Jsme schopni zajistit správu serveru na operačních systémech MS Windows, Linux, případně i Sun Solaris či HP UX.

Popis základních činností v rámci poskytování služby

Kontrola HW serveru

  • nejdůležitějším hlediskem je posouzení stavu HW serveru, zejména stav disků a diskových polí, test může dopředu upozornit na rizika spojená s výpadkem disků

Kontrola zálohování

  • prověřujeme, že zálohování dat serveru je úspěšně dokončeno a v pravidelných intervalech testujeme pokusnou obnovu zálohovaných dat

Kontrola aktualizací serveru

  • kontrolujeme správnost a pravidelnost instalace softwarových záplat operačního systému, antivirových programů a aplikací, instalovaných na serveru

Kontrola logů serveru

  • prohlížíme logy serveru a hledáme nestandardní záznamy, které mohou upozorňovat na případné problémy

Nonstop monitoring

  • zareagujeme dle domluveného schématu na výpadky služeb a dále postupujeme podle domluveného schématu
  • (restart služeb či serveru či např. výjezd technika na lokalitu serveru)

Popis dalších rozšířených služeb a činností

Grafy vytížení serveru

  • pokud řešíte problém s výkonem serveru, můžeme zasílat grafy vytížení serveru, tak můžete včas reagovat na problémy způsobené přetížením serveru, sledovat místo na disku v průběhu času atd

Kontrola účtů na serveru

  • prověřujeme využití uživatelských účtů a informujeme, že nebyly dlouho použity - mohou to být zapomenuté účty zaměstnanců či dodavatelů, které mohou do budoucna představovat bezpečnostní riziko, můžeme kontrolovat sílu hesel účtů pokud nevyžadujete komplexnost hesel

Řešení dalších drobných úkolů, změna konfigurace serveru

  • v rámci práce technika na serveru může technik drobné nedostatky ihned ostranit, případně udělat nějaké změny na serveru dle přání zákazníka v objemu 30 minut práce. V případě, že je zjištěn problém, jehož odstranění si žádá delší čas, bude kontaktován zástupce zákazníka a bude domluven další postup.

Cena služby

Za základní činnosti na serveru účtujeme paušální částku 990,- Kč za kontrolu serveru.
Za základní a rozšířené činnosti na serveru účtujeme paušální částku 1290,- Kč za kontrolu serveru.

Kontrolu serveru doporučujeme provádět minimálně jednou měsíčně, pro důležité systémy minimálně 2x měsíčně.

Zaujal Vás tento produkt? Kontaktujte nás!